שרותי נוטריון

נוטריון הוא עורך דין אשר הוסמך ע"י משרד המשפטים בהתאם לחוק הנוטריונים לאמת, לאשר לערוך מסמכים משפטיים על פי חוק. מסמכי הנוטריון יכולים לשמש כראיה בבית המשפט או בפני רשויות ממשלתיות אחרות, וזאת הן בארץ והן מחוץ לה. תפקידי הנוטריון ושכרו מוסדרים בחוק הנוטריונים. כנוטריון אני נותנת שרות של אימות חתימה, אישור תצהירים, אימות נכונות העתק, אישור תרגום, אישור חיים, אישור הסכמים, עריכה ואימות צוואות ועוד. השירות ניתן על ידי באופן אישי ומקצועי וכפוף לאתיקה המקצועית הקבועה בחוק. אשמח להעניק לך את מגוון השרותים.